Donors 2017-2018

 • Anand Adhikari
 • Anand Nivas Sharma
 • Asif Zaheer Ismail
 • Bhaskar Niyogi
 • Danny George
 • Edelbert Coutinho
 • Gauri Sawant
 • Gyanendra Mishra
 • Jagadish Venkatarao
 • Lalita Gill
 • M S Guruvayoorappan
 • M V Manmohan Rao
 • Meenal Jai Singh
 • Pallvi Khanna
 • Paresh Sharma
 • Ramana Arabannavar Basappa
 • Ratnakar Bank Ltd
 •        

 • Rohit Mukkawar
 • Samir Bhatankar
 •        

 • Saras Mundhra
 • Shridhar Khochikar
 •        

 • Shukti Singh Roy
 • Sinclair Miranda
 •        

 • Snehal Hede
 • Stonehill PTA
 • Suma Nair
 •        

 • Sunny Uberai
 • Surinder Chawla
 •        

 • Udaya Shankar Bhupati
 •